When


Khi tình yêu của anh dành cho em quá lớn,

Anh có thể làm tất cả những gì mà bình thường anh tưởng là không thể

Là đôi khi a gạt qua cả lòng tự trọng và gạt qua cái tôi to lớn trong anh để khuất phục trước em

Anh cho phép bản thân chịu đựng những cơn đau thay vì phải làm em tổn thương

Chỉ biết là yêu em …

Advertisements