Chưa xa đã nhớ


Cũng chỉ còn 2 ngày nữa ở bên em mà thôi.

Sẽ rất nhớ, sẽ rất buồn …

Sợ sẽ không tìm thấy cái cảm giác khi bên em.

Sợ phải một mình giữa cái không khí của cố đô.

Tạm xa một thời gian em nhé – Sài Gòn của anh.

Yêu rất nhiều …

Advertisements