It’s time …


Cũng đã đến lúc anh phải tâp dần với cuộc sống không có em, em chỉ là 1 con người mà anh tưởng tượng ra và tự huyễn hoặc bản thân rằng em vẫn tồn tại xung quanh anh. Cũng đã đến lúc choàng tỉnh sau cơn mộng mị rồi. Từ mai anh sẽ cố gắng phải quên được em, 1 năm rồi không quên được không có nghĩa là suốt đời anh không quên và cứ bị ám ảnh bởi em như thế này.

It’s time to say goodbye.

Đây sẽ là lần cuối cùng anh viết về em, những chuỗi ngày hạnh phúc của đời anh.

Advertisements