Cười trò đời tráo trở !!!


Bán cười cho thiên hạ
Mua tiếng khóc cho mình
Khóc cho kiếp nhân sinh
Cười trần gian bạc bẽo.

Khóc những khi lạnh lẽo
Cười những lúc đớn đau.
Khóc cho kiếp tằm dâu
Cười trò đời tráo trở.

Khóc những khi lầm lỡ
Cười những lúc đắng cay.
Ba vạn sáu nghìn ngày
Chỉ một đôi cười, khóc.

Advertisements