Một nửa ….


Đôi khi nhớ chỉ là quên một nửa

Cố tình quên là nhớ đến tận cùng

Đôi khi khóc chỉ là đau một nửa

Còn nụ cười là tê tái buồn thương

Đôi khi nói là sẻ chia một nửa

Còn lặng im âm thầm là tất cả thời gian

Đôi khi yêu chỉ là gần một nửa

Lúc biệt ly là trọn vẹn yêu thương…

MAI AN TIÊM

Advertisements