Lễ hội áo dài – Festival Huế 2010 – Phần 2


Phóng sự ảnh về LỄ HỘI ÁO DÀI – FESTIVAL HUẾ 2010

Photograph by Kelvin Nguyễn Tiến Nhân

Photobucket

Photobucket
Photobucket
Photobucket
Photobucket

Photobucket
Photobucket
Photobucket
Photobucket
Photobucket
Photobucket
Photobucket
Photobucket
Photobucket

Photobucket
Photobucket
Photobucket
Photobucket

Photobucket

Photobucket
Photobucket
Photobucket

Photobucket
Photobucket
Photobucket
Photobucket
Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket
Photobucket
Photobucket

Photobucket
Photobucket
Photobucket
Photobucket

Photobucket

Photobucket
Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Advertisements