Hơi thở của nước – Festival Huế 2010


Chùm ảnh đêm diễn Hơi thở của nước – Festival Huế 2010

Photograph by Kelvin Nguyễn Tiến Nhân

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket


Advertisements